Phạm Thanh Sơn – Kỳ nhân chém gió

Phạm Thanh Sơn sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng thôn dã phía tây tỉnh Quảng Ninh, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Tuổi trẻ thông minh đỉnh ngộ. Tương truyền mới sinh Sơn không khóc không cười. Một hôm có 1 vị đạo sĩ đi qua thấy Sơn chơi trước cửa, liền nói. Người này có dung mạo tọa thiên long, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên phải có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn.

Minh hoạ

Mọi người thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc. Quả nhiên, Sơn 7 tuổi đã đi học lớp 1, 8 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 9 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia. Ai gặp cũng phải trầm trồ khâm phục. Giới học vấn uyên thâm, 18 tuổi đã xong tú tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi gì cũng trả lời được, tuyệt nhiên không đúng câu nào. Đến năm 20 tuổi Sơn lui về ở ẩn. Thăm thú sự đời và làm dịch vụ Facebook. Nợ nần không biết bao nhiêu mà kể! :))

Theo : Đại Việt sử ký bịa ra 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.